Marri

Euraxess

BiH - EU

Ovim putem želimo dati svoj mali doprinos razumijevanju procesa evropskih integracija kroz koji prolazi Bosna i Hercegovina.
Nadamo se da će te sve potrebne informacije vezane za ovaj proces moći pronaći na web stranici Direkcije za evropske integracije, a mi vam ovdje predstavljamo samo neke ključne događaje u odnosima Bosne i Hercegovine i Europske unije.

 • April 1992: Odnosi Bosne i Hercegovine i Europske unije počinju se razvijati međunarodnim priznavanjem RBiH kao nezavisne i suverene države.
 • Novembar 1995: Dejtonski (Pariški) mirovni sporazum je zaustavio rat i uspostavio dva entiteta u Bosni i Hercegovini: Federacija BiH i Republika Srpska.
 • 1997: Regionalni pristup. Vijeće ministara Evropske unije postavlja političke i ekonomske uslove za razvoj bilateralnih odnosa. Bosna i Hercegovina uživa autonomne trgovinske povlastice.
 • 1998: Uspostavljanje EU/BiH Konsultativne radne grupe (Consultative Task Force-CTF) koja obezbijeđuje tehničku i stručnu pomoć u području administracije, regulatornog okvira i politike.
 • Maj 1999: Proces stabilizacije i pridruživanja (Stabilisation and Association Process- SAP). SAP nudi jasnu mogućnost integracije za Bosnu i Hercegovinu kao i druge četiri zemlje regiona u EU strukture.
 • Juni 1999: Usaglašen Pakt stabilnosti, politički dokumenat kojem je strateški cilj stabilizacija u jugoistočnoj Evropi putem približavanja zemalja regije evroatlanskim integracijama te jačanja regionalne saradnje. U Sarajevu u julu 1999. godine održan Samit šefova zemalja i vlada Evrope, Kanade, Japana i SAD-a na kome je podržano i ozvaničeno osnivanje Pakta stabilnosti
 • Mart 2000: Objavljivanje EU mape puta (Road Map). Ovaj dokument uspostavlja 18 ključnih uslova koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni kako bi se pristupilo izradi Studije izvodljivosti (Feasibility Study) za otpočinjanje pregovora o Stabilizaciji i pridruživanju.
 • 2000: Produženje bescarinskog pristupa proizvoda iz Bosne i Hercegovine tržištu Evropske unije.
 • Decembar 2000: Vijeće donosi uredbu 2666/2000 o programu pomoći EU za obnovu, razvoj i stabilizaciju – CARDS. Programa tehničke pomoći Evropske unije za obnovu, razvoj i stabilizaciju namijenjen Albaniji, Bosni i Hercegovini, Federalnoj Republici Jugoslaviji, Hrvatskoj i Makedoniji
 • Decembar 2002: Europska komisija saopštila da su smjernice Mape puta o približavanju Europskoj uniji uglavnom ispunjene.
 • Novembar 2003: Europska komisija usvojila prijedlog Izvještaja o spremnosti Bosne i Hercegovine za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju
 • Mart 2004: Evropska unija se odlučuje na prvo Evropsko partnerstvo za Bosnu i Hercegovinu
 • Novembar 2005: 25. novembra u Sarajevu su zvanično pokrenuti pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju
 • Januar 2006: Održan prvi sastanak Monitoring reformskog procesa (RPM), zamjenjujući Konsultativno radno tijelo
 • Januar 2007: Uspostavljen instrument predpristupne pomoći (IPA), namijenjen za sve predpristupne aktivnosti, koji finansira Evropska komisija
 • Novembar 2007: Okončani tehnički pregovori o SSp-u
 • Decembar 2007: 4. decembra parafiran SSP
 • Februar 2008: 20. februara potpisan Okvirni sporazum o pravilima saradnje za provedbu finansijske podrške Evropske komisije BiH u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć
 • Juni 2008 : 16. juna potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
 • Juli 2008: 1. jula stupa na snagu Privremeni sporazum.
 • Novembar 2008: 6. novembra Predsjedništvo BiH ratificiralo SSP.

Vrh stranice


 
Copyright © 2008-2014 Ambasada BiH u Skoplju. Sva prava pridržana.